SUPPORT the locals – ShopByLocals is an independent marketplace
for local shops around the world.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsrunde 1 efterår 2020

Den første ansøgningsrunde er åben fra XX 12.00 til og med den XX 24.00. Herefter sagsbehandles de indkomne ansøgninger forventeligt inden for 14 dage.

Ansøgningsrunde 2

Det offentliggøres her på siden, når en dato for åbning af ansøgningsrunde 2 er besluttet. Det bliver i første halvdel af 2021.

Assessment Criteria

Ansøgning fra virksomheder, der opfylder krav for at være i målgruppen, bliver vurderet efter fire kriterier:

  1. Realistic adaptation or conversion plan: The activities applied for and purchased services must be likely and realistic to contribute to conversion (points score 1 – 4).
  2. Covid-19 relevans: Det skal sandsynliggøres, at virksomhedens behov for omstilling er en afledt effekt af Covid-19 (pointscore 1 – 4).
  3. Potential: The company must demonstrate that it has the potential to adapt to the changing market conditions with Covid-19, so that they can be viable in the long term (points score 1 – 4).
  4. Branchetilhørsforhold: Det vægter positivt, hvis virksomheden er fra turisme- og/eller oplevelseserhvervet (pointscore 2).

Dokumentationskrav

Alle dokumenter udarbejdes af professionelle Revisor og IT-eksperter

Ved et eventuelt tilsagn om tilskud vil ansøger skulle indhente 3 tilbud for hver aktivitet der søges om i forbindelse med køb af konsulent, kompetenceudvikling og udstyr mv. Disse tilbud skal leve op til gældende regler om armslængde og i øvrigt leve op til kravene i forvaltningsloven. These offers must live up to the current rules on arm’s length and otherwise live up to the requirements of the Public Administration Act.

Når opgaven er udført, skal ansøger indsende følgende materiale:

  • Ansøger skal vedlægge en de minimis-erklæring, så det fremgår, hvor meget støtte virksomheden kan modtage
  • Rådgiverrapport (udarbejdes af leverandør)
  • Faktura + betalingsdokumentation for de indkøbte ydelser/leverancer
  • Timeregistreringer og lønsedler, hvis der er ansøgt om tilskud til lønudgifter
  • Virksomhedsslutrapport vedrørende output og forventede effekter

Omstillingspuljen er åben fra d. XX til XX kl. 24.00

0
Chat with local seller or us
Chat with local seller or us
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad