SUPPORT the locals – ShopByLocals is an independent marketplace
for local shops around the world.

Ofte stillede spørgsmål 

Få svar på de mest almindelige spørgsmål omkring Omstillingspuljen.  Omstillingspuljen er åben fra d. 30. okt. til 13. nov. kl. 24.00 

Ofte stillede spørgsmål

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen.

Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller.

Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

Du kan med fordel læse ansøgningsvejledningen inden.

Puljen kan søges fra den 30. oktober 2020 kl. 12.00 frem til 13. november 2020 kl. 24.00. Herefter behandles ansøgningerne, og man vil kunne forvente svar inden for ca. 14 dage.

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio kr. per virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Der er krav om kontant medfinansiering på minimum 25 pct. af tilskudsbeløbet.

Ja, det kan du godt, så længe de aktiviteter, der søges støtte til ikke er dækket via andre hjælpe- eller kompensationsordninger.

Der skal indtastes regnskabstal for både 2018 og 2019 (Evt. dele af 2019 såfremt virksomheden er nyetableret). Der vil være en kommentarboks tilknyttet disse tal, så man også kan forklare baggrunden for evt. negative driftsresultater eller negativ egenkapital før Covid-19.

Du kan forvente svar på din ansøgning primo december 

Virksomheden skal selv finansiere 25% af de udgifter, der er forbundet med ansøgningen eksempelvis til indkøb af udstyr eller serviceydelser. 

Nej, det er kun muligt opfylde kravet om 25% medfinansiering gennem kontant medbetaling af udgifter i ansøgningens budget. 

Ja, hvis de har et stort omstillingsbehov. Og forudsat at ansøger ikke er del af den offentlige forvaltning eller modtager offentlige tilskud, der udgør mere end halvdelen af deres driftsudgifter. 

Faldet i omsætningen  minimum 30% dokumenteres ved at sammenligne omsætning fra 1.marts 2019 til og med 31. august 2019 med omsætning for 1. marts 2020 til og med 31. august 2020. Hvis virksomheden er etableret efter 1. april 2019 beregnes referenceperiode som udgangspunkt fra og med 1. december 2019 til og med 29. feb. 2020. 

Brancekode bliver automatisk trukket fra virk.dk, når virksomheden udfylder stamdata. Virksomheden har mulighed for manuelt at tilrette denne. 

Nej, tilbud på køb af udstyr/ydelser skal først indsendes, når ansøgningen er godkendt og ansøger modtager et tilsagnsbrev. Ansøger vil der blive anmodet om at indsende tilbud fra 3 leverandører på hver delydelse i ansøgningen. Tilbuddene skal leve op til gældende regler om armslængde og leve op til kravene i forvaltningsloven. Tilbuddene skal indsendes sammen med en vurdering af de indhentede tilbud og en begrundelse for valg af leverandør. Når det indsendte materiale er godkendt af Erhvervshus Hovedstaden vil ansøger modtage en kontrakt inklusive en partnererklæring og en De minimis erklæring til underskrift (underskrives med NemId). Herefter vil ansøger modtage en forudbetaling på 50% af det godkendte tilskudsbeløb. 

Flere virksomheder kan ansøge sammen, dog med et samlet maksimalt ansøgt beløb på 5 mio. kroner. Hver enkelt virksomhed skal dog indsende en ansøgning for sin del af det samlede projekt i forhold til økonomien, men en fælles projektbeskrivelse kan anvendes. 

Ja, det kan du godt. Vi foreslår dog, at du tager en dialog med en kontaktperson eller en forretningsudvikler fra Erhvervshusene inden. 

Ved ansøgningen accepterer du, at vi kan offentliggøre titel, stamdata (fx virksomhedsnavn) og afgørelse (modtaget eller ikke modtaget tilskud fra Omstillingspuljen). Vi offentliggør ikke forretningsfølsomme oplysninger og vil derfor altid indgå i en dialog med dig, hvis der f.eks. som følge af en anmodning om aktindsigt, skulle blive efterspurgt oplysninger fra andre dele af din ansøgning. 

Alle tilskud skal være udmøntet inden udgangen af 2021. Afslutning af projekter og udbetaling af de resterende tilskudsmidler kan dog løbe ind i første halvår af 2022. 

Der kan ikke udbetales tilskudsmidler til allerede afviklede aktiviteter, men man kan godt søge om udvidelse eller videreførelse af et igangværende projekt, hvis det lever op til kriterierne. 

Ja, du må gerne benytte udenlandske leverandører, blot skal tilbuddene stadig leve op til gældende regler om armslængde og leve op til kravene i forvaltningsloven. 

Antallet af fuldtidsansatte skal baseres på nyeste tal fra www.virk.dkSåfremt antal årsværk på www.virk.dk ikke er retvisende, skal jeres virksomhed redegøre for dette i en kommentarboks. Antal ansatte i hhv. 2018 og 2019 kan indtastes i ansøgningsmodulet, når virksomhedens økonomi beskrives. 

Hvad skal jeg bruge som dokumentation, når jeg indsender ansøgningen? 

Hele ansøgningen indberettes gennem et ansøgningsmodul, hvor der ikke skal uploades dokumenter eller dokumentation, men alene indtastes de relevante oplysninger. Ved et evt. tilsagn om tilskud skal der indhentes 3 tilbud, som også uploades gennem ansøgningsmodulet, og ved afslutning af projektet skal der udarbejdes rådgiverrapport, indsendes faktura/betalingsdokumentation og udarbejdes virksomhedsslutrapport. 

0
Chat with local seller or us
Chat with local seller or us
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad