SUPPORT the locals – ShopByLocals is an independent marketplace
for local shops around the world.

Støttemuligheder

Omstillingspuljen giver berørte virksomheder mulighed for at søge midler til en bred række af aktiviteter, der kan styrke tilpasningen af deres forretning. 

Eksempler på aktiviteter virksomheder kan få støtte til

Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller

Tilpasning eller omstilling af forretningsmodel, fx til nye/ændrede markeder, kunder, produkter, grøn omstilling/bæredygtighed og digitalisering. 
Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder. 

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling i relation til Covid-19 håndtering, herunder fx certificeringer. 
Kompetenceudvikling i relation til omstilling/tilpasning, fx træning i nye digitale redskaber. 

Køb af udstyr 
Fysisk ombygning/materialer. 
Nye digitale eller bæredygtige løsninger, fx til crowd management, digitale møder/konferencer. 

Tilskuddets størrelse

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio kr. per virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Der er krav om kontant medfinansiering på minimum 25 pct. af tilskudsbeløbet 

Flere virksomheder kan ansøge sammen, dog med et samlet maksimalt ansøgt beløb på 5 mio. kroner. Hver enkelt virksomhed skal dog indsende en ansøgning for sin del af det samlede projekt. 

Regler for tilskud

 • Støtten fra konverteringspuljen til virksomheder ydes som kontant tilskud. Der kan ydes støtte på op til 75 procent. af udgiften.

  Støtten fra konverteringspuljen til virksomheder ydes som kontant tilskud. Der kan ydes støtte på op til 75 procent. af udgiften.

 • Virksomheden skal have 25% af udgiften kontant.

  Virksomheden skal have 25% af udgiften kontant.

 • Der udarbejdes en skriftlig kontrakt med de deltagende virksomheder med angivelse af støttebeløbet og de omkostninger og aktiviteter, som støtten ydes for.

  Der udarbejdes en skriftlig kontrakt med de deltagende virksomheder med angivelse af støttebeløbet og de omkostninger og aktiviteter, som støtten ydes for.

 • Forskud på op til 50 procent kan ydes til virksomheder af det godkendte tilskudsbeløb.

  Forskud på op til 50 procent kan ydes til virksomheder af det godkendte tilskudsbeløb.

 • Tilskuddet ydes i overensstemmelse med de minimis-forordningen (reglerne om statsstøtte til virksomheder). Hvis en ansøger allerede har modtaget de minimis-støtte, er det ikke givet, at der kan søges op til 1,5 mio. kroner.

  Tilskuddet ydes i overensstemmelse med de minimis-forordningen (reglerne om statsstøtte til virksomheder). Hvis en ansøger allerede har modtaget de minimis-støtte, er det ikke givet, at der kan søges op til 1,5 mio. kroner.

0
Chat with local seller or us
Chat with local seller or us
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad