SUPPORT the locals – ShopByLocals is an independent marketplace
for local shops around the world.

COVID Hjælpepakke

ShopByLocals.com hjælper lokale virksomheder med omstilling til den nye virkelighed, fremtidssikre og skabe merværdi for deres kunder for at øge deres omsætning på nye måder. ShopByLocals.com tilbyder i samarbejde med Danmarks kendte og respekteret revisionsselskab ”Frederiksstadens Revision” med at ansøge om minimum 250.000 DKK fra den Danske Regerings Omstillingspuljen grundet COVID-19. Ansøgningsfristen er den 13. november 2020 kl. 24.00.

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen. Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller.

CORONA TILSKUD

Trin 1

Ansøg ved at arkivere formularen.
Direction Arrows

Trin 2

Vent i 14 dage, mens vi arbejder for dig. Trin
Direction Arrows

Trin 3

Modtag min. 250.000 DKK på virksomhedskontoen.

Virksomheder indenfor restauration, cafe og hotelbranchen eller lignende virksomheder kan senest den 13. november 2020 søge om kompensation til omstrukturering af deres virksomhed til brug for rådgivning, udstyr, software, kompetenceudvikling og løn, således at virksomheden kan blive struktureret til at komme igennem Corona krisen med et nyt og forbedret virksomhedskoncept.

Ansøgningsrammen er følgende for virksomhederne

1-9 ansatte

kr. 250.000,00

10-49 ansatte

kr. 500.000,00

50-240 ansatte

kr. 1,000.000,00

Tilskudsbeløbet er ikke et lån og skal ikke tilbagebetales.

Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

Krav til virksomheden

Bemærk at en ansøger ikke kan komme i betragtning til støtte hvis

Ansøg nu

Ansøgningsfristen er den 13. november 2020 kl. 24.00
– Vi står til din disposition på telefon, mail eller online på chat.

Vort honorar er fast for ansøgningen kr. 15.000,00 + moms.

Det ansøgte beløb (pengene) vil blive overført til virksomhedens firmakonto

Pressemeddelsen: LINK TIL PRESSEMEDDELSEN

Fakta

Eksempler på aktiviteter virksomheder kan få støtte til som ShopByLocals og HubLearn kan levere:

  • Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller: Tilpasning eller omstilling af forretningsmodel, fx til nye eller ændrede markeder, kunder, produkter, grøn omstilling og digitalisering. Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder.
  • Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling i relation til Covid-19 håndtering, herunder fx certificeringer. Kompetenceudvikling i relation til omstilling og tilpasning, fx træning i nye digitale redskaber.
  • Køb af udstyr: Fysisk ombygning eller materialer. Nye digitale eller bæredygtige løsninger, fx til crowd management, digitale møder og konferencer.
  • Puljen til omstilling i dansk erhverv kan søges af virksomheder hos Erhvervshus Hovedstaden fra den 30. oktober 2020.
  • Midlerne bliver udbudt i flere runder, hvor virksomhederne kan søge. Det vil ikke værre efter først til mølle, men man vil skulle søge indenfor et tidsrum.
  • En virksomhed kan søge op til 1,5 mio. kr. afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov.
  • Virksomheden skal selv stå for 25 pct. af udgifterne til det ansøgte projekt.
0
Chat with local seller or us
Chat with local seller or us
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad